Søk

TeamKraft “Fra ord til handling”

TeamKraft fortsetter å markedsføre seg.

Vi har vært med på mye, jobbet med mange spennende aktører på mange forskjellige steder.

Flere ganger har vi hatt pressen på besøk. Som oppe til høyre på bildet hvor Erik Andersen Grønland Pst, forebyggende tjeneste blir intervjuet av TV2 tidligere i høst. “bra gjort er bedre en bra sagt sier Erik ofte. Vi i TeamKraft er helt enig.

Fra teori til praksis, fra ord til handling sier vi. Det er mye som er bra på papiret, det er mye som blir bestemt i møter og under “festtaler”. Det er mange gode skribenter og taleføre mennesker. Når det skal handles er det fortsatt mange som har mye å hente.

Vi kommer tilbake og fortsatt god dag!

#Mysen #lag #øvelser #teamkraft #teambuilding

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle