Søk

Mysenelvaprosjektet nå fra “Pumpehuset”

Hei

Pumpehuset ved Heggin har mange hørt om igjennom de ca. tre årene som nå prosjektet har vært i gang. Det lille grønne huset har vært referanse når folk har spurt om hvor de forskjellige trasèene går og ender.

Etter at stinettet imellom Sandbo og Susebakkepølen var klart forflyttet deler av dugnadsgjengen seg til området nedenfor lærerboligene på Heggin. Stien langs elva skal føres videre mot Birkelunden.

Billedkollasjen viser hva som prosjektet har blitt møtt med når arbeidet skal igangsettes og når nye stimeter skal opparbeides. Gjerne gjengrodd, søppel og områder som kan virke nærmest ufremkommelige. Dette stopper IKKE Mysenelvaprosjektet.

Fra Pumpehuset mot Birkelunden og videre mot Brannstasjonen blir siste etappe. (i denne omngang?) Da kan du starte ved Kloppa, følge Mysenelva i ca 3-4 km før du ender ved Susebakkefossen.

Følg med videre!

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle