Søk

En flott attest fra Grønland pst. Oslo politikammer

God fredag!

Politiet er ofte gjenstand for presse og medias oppmerksomhet naturlig nok.

I disse dager er det nye og tunge saker som trekker oss mot nevnte medier. Å stå i det som ung konstabel som mellomleder som toppleder kan ofte være rimelig “tøffe tak”.

Vi i TeamKraft har igjennom mange år hatt flere samlinger for politiet ifra forskjellige avdelinger og steder. Vi kjenner MANGE som gjør en meget god jobb derute. Det jobbes med viktigheten av å samarbeide, det jobbes med viktigheten av å se hverandre og det jobbes med viktigheten av å ta vare på hverandre, for å nevne noe.

Attesten som tikket inn fra Kåre Stølen og Knut Arild Løberg gjengir vi så gjerne. Erik har tråkket sine sko i mange år på samme stasjon og i samme distrikt.

Vi siterer:

Oslo politidistrikt ved Grønland politistasjon har benyttet TeamKraft i Mysen i 10 år. Utfordringer, læring og humor med mennesket i sentrum er stikkordene. Som ansvarlig arbeidsgiver har vi vært ute etter gjennom disse årene å utfordre de ansatte gjennom samarbeidsøvelser og stimulere den enkeltes evne til kommunikasjon og samarbeid. Vi mener at dette har effekt og overføringsverdi ved at tilhørlighet og felleskapsfølelsen styrkes. Kommunikasjon og samspill gir oss i tillegg åpenhet, tillit og respekt overfor hverandre i den daglige tjenesten. Alt dette får vi dekket gjennom vårt samarbeide med TeamKraft Sør.

Dyktige, profesjonelle, lune ledere og instruktører gjør det både trygt og hyggelig hver gang vi er tilstede, om det er med en liten gruppe med 10 nytilsatte eller større teambuildings-opplegg med over 50 deltagere. Mulighetene er store med Teamtower, velvære, låven med lokalene, Høytorp Fort, Bamsrud gård mv. og dette gjør at fleksibiliteten er vedig god ved gjennomføring.

Vi anbefaler stedet til andre statlige og kommunale arbeidssteder, bedrifter og idrettslag. Evalueringer har vi gjort av alle våre samlinger og tilbakemeldingene er udelt positive. Vi ser frem til et fortsatt godt og utviklende samarbeide.

Med hilsen Oslo politidistrikt, Grønland politistasjon 1.mars 2015 Kåre Stølen politistasjonssjef

Knut Arild Løberg politioverbetjent

De som forstår viktigheten av å samarbeide har et fortrinn. De nevnte vet hva dette vil si. TeamKraft ønsker lykke til videre.

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle