Søk

Ansatte fra Bredvedt Kvinnefengsel på besøk!

En av de ansatte ved Bredtvedt Kvinnefengsel i Oslo har besøkt oss ved flere anledninger. Vi snakker om noen år tilbake, men Frøydis hadde ikke glemt oss.

Denne gang kom hun som leder for en av flere avdelinger som jobber ved et av våre få kvinnefengsel i landet.

Litt historie:

Bredtvet fengsel og sikringsanstalt er det store institusjonsanlegget i Groruddalen. Dette borglignende anlegget ble reist omkring 1920 som oppdragelseshjem for problemgutter. Bak prosjektet sto cand. jur. Otto Morgenstierne. Han hadde fått ideen fra USA, og fikk i 1916 organisert en landsomfattende bevegelse for lære- og vernehjem, Deretter fikk de i alt 25 foreningene, sammensluttet i Norges Lærehjems- og Verneforbund, Stortinget til å endre straffeloven slik at lovovertredere mellom 16 og 21 år (daværende myndighetsalder) kunne plasseres ”i et av Kongen godkjent lærehjem”.

Hjemmet ble satt i drift i 1921. Arkitekten var (broren) Chr. Morgenstierne og Arne Eide, som på denne tiden selv var opptatt av og involvert i forskjellige slags sosial-reformatoriske byggeprosjekter – for eksempel Arctanderbyen, Ullevål Haveby, hybelhus for kvinner i Waldemar Thranes gate og ditto for menn i Markveien. Hele prosjektet ble imidlertid mislykket – av mange grunner – og ble nedlagt etter få år. Det sto i mange år tomt, for i 1938 å bli tatt i bruk som kvinnefengsel. Etter at tyskerne brukte det som politisk fengsel under krigen, har det vært ordinært kvinnefengsel.

En dag på Mysen med teori og praksis håper vi gir mersmak igjen. Så langt tyder det på at gruppen var fornøyd. Vi venter spent på tilbakemeldingene.

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle